Kultúrne dedičstvo

Pamiatky

 KOSTOL gréckokatolícky svätého Demetera bol dobudovaný v roku 1773 v barokovo-klasicistickom slohu. Neskôr bol viackrát upravovaný (r. 1925,1972). Vnútorné vybavenie pochádza väčšinou z konca 19. storočia.

Tradície

 Lesný charakter obce určoval aj charakter prác obyvateľov. Bolo to predovšetkým klčovanie lesných plôch, čím sa vytvárali pastviská pre dobytok a orné plochy. Obyvatelia sa zaoberali tiež pálením dreveného uhlia, pláteníctvom a tkáčstvom

Významné osobnosti

 Peter Priputen (1907 Chmeľová – 2006)
– grécko-katolícky kňaz, v Matiaške pôsobil v rokoch 1933-1951 a 1968-1992.
Otec Peter Priputen sa narodil 29. júna 1907 v Chmeľovej, okr. Bardejov. Ľudovú školu navštevoval v Chmeľovej, v Zborove, v Bardejove a Mogyoroške. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v r. 1920-1928, bohoslovecké v r. 1928-1932. Dňa 1.1.1933 bol menovaný správcom farnosti Matiaška. Počas druhej svetovej vojny pomáhali ľudia aj z jeho nezištnej iniciatívy partizánom v okolitých lesoch jedlom aj inými potrebami. V 50. rokoch bol prenasledovaný pre vieru, v r. 1969 sa vrátil ako správca farnosti do Matiašky, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku. Zomrel 9.6.2006 a pochovaný je na Košickom verejnom cintoríne.

Reklamy

%d bloggers like this: